Filter från Filtex

– Filtex filter är avsedda för rening av luft, gas och vätskor

Luftfiltren är miljövänliga kvalitetsprodukter. Användarvänliga och klara för montering vid leverens

Produktblad i PDF

Här kan du ladda hem vårt produktblad för våra vanligaste filter

Panelfilter

Panelfilter

Panelfiltren är tätveckade. Används på begränsat utrymme. Klarar kraftiga påkänningar och höga stoftkoncentrationer

påsfilter

Påsfilter

Påsfiltren är byggda som en kompakt, stabil och läckagefri enhet. Har hög luftgenomströmning, lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. Miljövänligt då förbrukade filter kan förbrännas.

Kompaktfilter

Kompaktfiltren är ytförstorade i kompakt utförande. Har lång livslängd, hög stofthållningsförmåga och tål hög luftfuktighet. Miljövänligt då förbrukade filter kan förbrännas.© NORDIC
Nordic Cleaning System AB
Adress: Stationsvägen 26, SE-184 50 Åkersberga. Sweden.
Tel: +46 8 540 222 80 • Fax: +46 8 540 222 81 • Email: info@ncls.se