Dammfälla - Tillbehör

Vår flexibla dammfälla kan kompletteras med en multihuv för användning av flera slangar samtidigt. Vår utblåskona monteras på aggregatens utblås. En slangväska är framtagen för transport av våra slangar. Vi tillhandahåller olika dimensioner av slangar och olika typer av filter.

filterbox-multihuv

Multihuv

Multihuven är framtagen för dig som vill ha möjlighet att kunna använda fler slangar samtidigt på aggregatens insug. Den är försedd med 2 st Ø125mm, 2 st Ø160mm och 1 st Ø 250mm anslutningar.

filterbox-utblaskona

Utblåskona

Utblåskonan är ett tillbehör till FB430 som monteras på aggregatens utblås. På utblåskonan kan man i sin tur montera våra slangar för enkel borttransportering av luften.

filterbox-slangvaska

Slangväska

Slangväskan är framtagen för att underlätta transport av våra slangar. I väskan ryms en uppsättning slangar i dimensionerna Ø125/Ø160/Ø200/Ø250mm, d v s ett enkelt sätt att transportera 40 meter slang.

filter-pasfilter

Påsfilter

Våra påsfilter uppfyller mer än väl dagens krav på filtrering av luftburna partiklar. Filtren finns i filterklass F7-F9 och har dimensionen 395x395x535mm.

filterbox-forfilter

Förfilter

Våra förfilter är speciellt framtagna för att skydda våra pås-och hepafilter vid extremt dammig miljö. Dimensionen är 395x395x95

filtyerbox-metallic

Förfilter- Aluminium

Vårt aluminium förfilter används av den som vill ha möjligheten att rengöra filtret och använda det igen, används framförallt vid väldigt dammiga arbeten. Dimensionen är 395x395x95mm.

filterbox-hepatex

HEPATEX

HEPATEX är ett slutfilter som används för dig som har mycket höga krav på renheten av den filtrerade luften. HEPATEX finns i filterklasserna H12-H14.

bild-kommer-inom-kort

Anslutningsslangar

Våra slangar används för anslutning mellan FB430 och det område man vill rengöra. Finns i storlekarna Ø125/Ø160/Ø200/Ø250mm och är 10 meter långa.