Filter från filtex

Luftfiltren är miljövänliga kvalitetsprodukter. Användarvänliga och klara för montering vid leverens.

filterbox-forfilter

Panelfilter

Panelfiltren är tätveckade. Används på begränsat utrymme. Klarar kraftiga påkänningar och höga stoftkoncentrationer. Läs mer i vårt produktblad nedanför.

filter-pasfilter

Påsfilter

Påsfiltren är byggda som en kompakt, stabil och läckagefri enhet. Har hög luftgenomströmning, lång livslängd och hög stofthållningsförmåga. Miljövänligt då förbrukade filter kan förbrännas.

bild-kommer-inom-kort

Kompaktfilter

Kompaktfiltren är ytförstorade i kompakt utförande. Har lång livslängd, hög stofthållningsförmåga och tål hög luftfuktighet. Miljövänligt då förbrukade filter kan förbrännas.